FB 6 Mathematik/Informatik/Physik

Institut für Mathematik


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Kommendes Semester

Oberseminar (Offizielle Lehrveranstaltungen)

Titel Zeiten Ort DozentIn
Oberseminar Computergrafik Termine am Donnerstag, 11.01.2024 12:30 - 14:00, Donnerstag, 01.02.2024 13:15 - 14:00, Donnerstag, 15.02.2024 12:30 - 14:00, Ort: (50/B15) (50/B15) Prof. Dr. Marcel Campen
Oberseminar Didaktik der Informatik Termine am Freitag, 30.04.2021 10:00 - 11:00, Freitag, 04.06.2021, Freitag, 18.06.2021 10:15 - 11:15, Mittwoch, 14.07.2021 10:00 - 11:00, Freitag, 23.07.2021 10:15 - 11:15, Samstag, 02.10.2021, Freitag, 15.10.2021 10:00 - 11:00, Freitag, 04.03.2022 10:00 - 11:30, Freitag, 13.05.2022 10:00 - 11:00, Freitag, 16.09.2022 10:00 - 16:00, Freitag, 30.09.2022 09:00 - 10:00, Freitag, 24.02.2023, Freitag, 03.03.2023, Freitag, 17.03.2023, Freitag, 24.03.2023 10:00 - 11:00, Freitag, 23.06.2023 15:00 - 17:00, Ort: (Videokonferenzraum), (Videokonferenz), (Online-Sitzung) (Videokonferenzraum): Freitag, 30.04.2021 10:00 - 11:00, (Videokonferenz): Freitag, 04.06.2021, Freitag, 18.06.2021 10:15 - 11:15, Mittwoch, 14.07.2021 10:00 - 11:00, Freitag, 23.07.2021 10:15 - 11:15, Samstag, 02.10.2021 10:00 - 11:00, (Online-Sitzung): Freitag, 15.10.2021 10:00 - 11:00, Freitag, 04.03.2022 10:00 - 11:30, 93/E09: Freitag, 16.09.2022 10:00 - 16:00, 93/E33: Freitag, 23.06.2023 15:00 - 17:00 Prof. Dr. Michael Brinkmeier
Oberseminar Eingebettete Softwaresysteme Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (50/612a), (BBB), Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: (online), (50/612a), (BBB), Termine am Dienstag, 21.07.2020, Dienstag, 28.07.2020, Dienstag, 04.08.2020, Dienstag, 11.08.2020, Dienstag, 18.08.2020, Dienstag, 25.08.2020, Dienstag, 01.09.2020, Dienstag, 08.09.2020, Dienstag, 15.09.2020, Dienstag, 22.09.2020, Dienstag, 29.09.2020, Dienstag, 06.10.2020, Dienstag, 13.10.2020, Dienstag, 09.02.2021, Dienstag, 16.02.2021 16:00 - 18:00, Dienstag, 28.09.2021 16:00 - 17:00, Dienstag, 12.10.2021, Dienstag, 08.02.2022 16:00 - 18:00, Dienstag, 15.02.2022 16:00 - 17:00, Dienstag, 15.03.2022 16:00 - 17:30, Mittwoch, 16.03.2022 16:00 - 18:00, Donnerstag, 05.05.2022, Donnerstag, 07.07.2022 16:00 - 17:00, Dienstag, 19.07.2022 16:00 - 17:30, Dienstag, 26.07.2022 16:00 - 17:00, Dienstag, 27.09.2022, Dienstag, 18.10.2022, Dienstag, 15.11.2022, Dienstag, 22.11.2022, Dienstag, 10.01.2023, Dienstag, 24.01.2023, Dienstag, 31.01.2023, Dienstag, 14.02.2023, Dienstag, 28.02.2023 16:00 - 17:30, Donnerstag, 09.03.2023 14:00 - 15:00, Donnerstag, 09.03.2023, Dienstag, 11.04.2023 16:00 - 17:30, Mittwoch, 24.05.2023 10:00 - 11:00, Donnerstag, 22.06.2023, Montag, 11.09.2023, Montag, 09.10.2023 16:00 - 17:30, Donnerstag, 19.10.2023 13:00 - 14:00, Ort: (BBB), (BBB/Besprechungsraum), (50/612a) (50/612a): Di. 16:00 - 18:00 (17x) Di. 16:00 - 18:00 (12x) Dienstag, 18.10.2022, Dienstag, 22.11.2022, Dienstag, 11.04.2023 16:00 - 17:30, Mittwoch, 24.05.2023 10:00 - 11:00, (BBB): Di. 16:00 - 18:00 (1x) Di. 16:00 - 18:00 (2x) Dienstag, 08.02.2022 16:00 - 18:00, Dienstag, 15.02.2022 16:00 - 17:00, Dienstag, 15.03.2022 16:00 - 17:30, Mittwoch, 16.03.2022 16:00 - 18:00, Donnerstag, 05.05.2022, Donnerstag, 07.07.2022, Dienstag, 26.07.2022 16:00 - 17:00, Dienstag, 27.09.2022, Dienstag, 15.11.2022, Dienstag, 10.01.2023, Dienstag, 24.01.2023, Dienstag, 31.01.2023, Dienstag, 14.02.2023, Dienstag, 28.02.2023 16:00 - 17:30, Donnerstag, 09.03.2023 14:00 - 15:00, Donnerstag, 09.03.2023, Donnerstag, 22.06.2023, Montag, 11.09.2023 16:00 - 17:30, Donnerstag, 19.10.2023 13:00 - 14:00, (online): Di. 16:00 - 18:00 (14x), (50/612a Besprechungsraum 6. Stock): Dienstag, 21.07.2020, Dienstag, 28.07.2020, Dienstag, 04.08.2020, Dienstag, 11.08.2020, Dienstag, 18.08.2020, Dienstag, 25.08.2020, Dienstag, 01.09.2020, Dienstag, 08.09.2020, Dienstag, 15.09.2020, Dienstag, 22.09.2020, Dienstag, 29.09.2020 16:00 - 18:00, (BBB/Besprechungsraum): Dienstag, 19.07.2022 16:00 - 17:30 Prof. Dr.-Ing. Olaf Spinczyk
Oberseminar Kombinatorische Optimierung Termine am Donnerstag, 23.04.2020 12:00 - 13:00, Dienstag, 12.05.2020 10:15 - 11:30, Donnerstag, 05.11.2020, Freitag, 04.12.2020, Donnerstag, 17.12.2020 12:00 - 13:30, Freitag, 08.01.2021 12:00 - 12:30, Dienstag, 19.01.2021 09:00 - 09:30, Dienstag, 23.03.2021, Mittwoch, 28.04.2021 10:00 - 11:30, Montag, 17.05.2021 10:00 - 10:45, Freitag, 18.06.2021 10:00 - 11:30, Donnerstag, 24.06.2021 10:00 - 10:45, Donnerstag, 22.07.2021 14:00 - 14:45, Dienstag, 17.08.2021 10:00 - 10:45, Mittwoch, 13.10.2021 10:00 - 11:00, Mittwoch, 01.12.2021 14:00 - 15:00, Freitag, 28.01.2022 10:00 - 11:00, Mittwoch, 11.05.2022, Mittwoch, 18.05.2022, Mittwoch, 22.06.2022, Mittwoch, 17.08.2022, Montag, 22.08.2022, Dienstag, 30.08.2022, Dienstag, 27.09.2022 10:00 - 12:00, Mittwoch, 30.11.2022 14:00 - 16:00, Dienstag, 06.12.2022 10:00 - 12:00, Dienstag, 17.01.2023 10:15 - 12:00, Dienstag, 20.06.2023 08:00 - 10:00, Dienstag, 01.08.2023 10:00 - 12:00, Mittwoch, 23.08.2023, Donnerstag, 02.11.2023 14:00 - 16:00, Ort: 35/E21, (BigBlueButton), (BBB) (BigBlueButton): Donnerstag, 23.04.2020 12:00 - 13:00, Dienstag, 12.05.2020 10:15 - 11:30, Donnerstag, 05.11.2020, Freitag, 04.12.2020, Donnerstag, 17.12.2020 12:00 - 13:30, (BBB): Freitag, 08.01.2021 12:00 - 12:30, Dienstag, 19.01.2021 09:00 - 09:30, Dienstag, 23.03.2021, Mittwoch, 28.04.2021 10:00 - 11:30, Montag, 17.05.2021 10:00 - 10:45, Freitag, 18.06.2021 10:00 - 11:30, Donnerstag, 24.06.2021 10:00 - 10:45, Donnerstag, 22.07.2021 14:00 - 14:45, Dienstag, 17.08.2021 10:00 - 10:45, Mittwoch, 13.10.2021 10:00 - 11:00, Mittwoch, 01.12.2021 14:00 - 15:00, Freitag, 28.01.2022 10:00 - 11:00, 50/E09: Mittwoch, 11.05.2022, Mittwoch, 18.05.2022, Mittwoch, 22.06.2022, Mittwoch, 17.08.2022, Montag, 22.08.2022, Dienstag, 30.08.2022, Dienstag, 27.09.2022 10:00 - 12:00, Mittwoch, 30.11.2022 14:00 - 16:00, Dienstag, 20.06.2023 08:00 - 10:00, Dienstag, 01.08.2023 10:00 - 12:00, Mittwoch, 23.08.2023, Donnerstag, 02.11.2023 14:00 - 16:00, 69/E23: Dienstag, 06.12.2022 10:00 - 12:00, 35/E21: Dienstag, 17.01.2023 10:15 - 12:00 Prof. Dr. Sigrid Knust
Oberseminar Semantische Informationssysteme nicht angegeben Prof. Dr. Martin Atzmüller
Oberseminar Software Engineering Termine am Mittwoch, 22.05.2019 12:15 - 13:15, Dienstag, 27.08.2019 18:30 - 20:00, Dienstag, 24.09.2019 16:00 - 18:00, Donnerstag, 26.09.2019 14:00 - 16:00, Donnerstag, 24.10.2019 13:00 - 15:00, Mittwoch, 13.11.2019 14:00 - 15:00, Dienstag, 28.01.2020 08:45 - 11:00, Donnerstag, 02.04.2020 12:00 - 13:45, Dienstag, 16.05.2023 14:15 - 15:30, Donnerstag, 17.08.2023 13:15 - 15:00, Mittwoch, 25.10.2023 14:00 - 16:00, Mittwoch, 29.11.2023 16:15 - 18:00, Ort: 69/E15, 69/125, 15/105 69/E23: Mittwoch, 22.05.2019 12:15 - 13:15, Dienstag, 28.01.2020 08:45 - 11:00, 93/E09: Dienstag, 27.08.2019 18:30 - 20:00, 50/E09: Dienstag, 24.09.2019 16:00 - 18:00, Donnerstag, 26.09.2019 14:00 - 16:00, Donnerstag, 24.10.2019 13:00 - 15:00, 66/101: Mittwoch, 13.11.2019 14:00 - 15:00, 69/E15: Dienstag, 16.05.2023 14:15 - 15:30, 69/125: Donnerstag, 17.08.2023 13:15 - 15:00, 15/105: Mittwoch, 29.11.2023 16:15 - 18:00 Prof. Dr.-Ing. Elke Pulvermüller
Oberseminar Technische Informatik Di. 16:00 - 18:00 (wöchentlich), Ort: 32/107, Termine am Dienstag, 09.03.2021, Dienstag, 23.03.2021 14:15 - 15:15, Dienstag, 02.08.2022 10:00 - 11:30, Dienstag, 27.09.2022 16:00 - 17:30, Dienstag, 18.10.2022 15:00 - 17:00, Dienstag, 01.11.2022, Dienstag, 06.12.2022, Dienstag, 13.12.2022 16:00 - 18:00, Donnerstag, 12.01.2023 15:00 - 16:00, Dienstag, 07.02.2023, Dienstag, 28.02.2023 16:00 - 17:00, Montag, 20.03.2023, Dienstag, 18.04.2023 14:00 - 15:00, Dienstag, 02.05.2023, Dienstag, 16.05.2023 16:00 - 18:00, Mittwoch, 19.07.2023 14:00 - 15:00, Donnerstag, 07.09.2023 14:00 - 16:00, Dienstag, 12.09.2023 14:00 - 15:00, Mittwoch, 04.10.2023 14:00 - 16:00, Dienstag, 10.10.2023 14:00 - 15:00, Dienstag, 17.10.2023 16:00 - 17:00, Dienstag, 07.11.2023 14:00 - 15:00, Ort: 32/107, (BBB-Meetingraum), (50/E09) 32/107: Di. 16:00 - 18:00 (8x) Dienstag, 02.05.2023, Dienstag, 16.05.2023 16:00 - 18:00, Dienstag, 07.11.2023 14:00 - 15:00, (BBB-Meetingraum): Dienstag, 09.03.2021, Dienstag, 23.03.2021 14:15 - 15:15, 50/E09: Dienstag, 02.08.2022 10:00 - 11:30, Dienstag, 27.09.2022 16:00 - 17:30, Dienstag, 18.10.2022 15:00 - 17:00, Dienstag, 01.11.2022, Dienstag, 06.12.2022 16:00 - 18:00, Donnerstag, 12.01.2023 15:00 - 16:00, Dienstag, 07.02.2023, Dienstag, 28.02.2023 16:00 - 17:00, Montag, 20.03.2023, Mittwoch, 19.07.2023, Dienstag, 12.09.2023 14:00 - 15:00, Mittwoch, 04.10.2023 14:00 - 16:00, Dienstag, 10.10.2023 14:00 - 15:00, Dienstag, 17.10.2023 16:00 - 17:00, 69/E23: Dienstag, 13.12.2022 16:00 - 18:00, Donnerstag, 07.09.2023 14:00 - 16:00, (50/E09): Dienstag, 18.04.2023 14:00 - 15:00 Prof. Dr. Mario Porrmann
Marc Rothmann, M. Sc.
Marco Tassemeier, M. Sc.
Yu Li, M. Sc.
David Rolfes
Verena Tessaro
Oberseminar Theoretische Informatik Termine am Donnerstag, 22.07.2021 12:00 - 13:15, Donnerstag, 07.10.2021 10:15 - 11:15, Donnerstag, 03.02.2022 14:00 - 15:00, Donnerstag, 19.05.2022 10:00 - 12:00, Montag, 20.06.2022 10:15 - 12:30, Donnerstag, 15.12.2022 10:00 - 12:00, Dienstag, 10.01.2023 12:00 - 14:00, Mittwoch, 08.02.2023 09:00 - 11:00, Freitag, 24.03.2023, Donnerstag, 20.04.2023 10:00 - 12:00, Mittwoch, 17.05.2023 13:30 - 15:30, Donnerstag, 31.08.2023 13:30 - 14:30, Freitag, 03.11.2023 08:30 - 10:00, Donnerstag, 23.11.2023 11:00 - 14:00, Donnerstag, 07.12.2023 10:00 - 12:00, Ort: 93/E09, (StudIP-BBB), (Stud.IP-BBB) (StudIP-BBB): Donnerstag, 22.07.2021 12:00 - 13:15, (Stud.IP-BBB): Donnerstag, 03.02.2022 14:00 - 15:00, 50/E09: Donnerstag, 19.05.2022, Donnerstag, 15.12.2022 10:00 - 12:00, Dienstag, 10.01.2023 12:00 - 14:00, Mittwoch, 08.02.2023 09:00 - 11:00, Freitag, 24.03.2023 10:00 - 12:00, Mittwoch, 17.05.2023 13:30 - 15:30, Donnerstag, 31.08.2023 13:30 - 14:30, Freitag, 03.11.2023 08:30 - 10:00, Donnerstag, 23.11.2023 11:00 - 14:00, Donnerstag, 07.12.2023 10:00 - 12:00, 69/127: Montag, 20.06.2022 10:15 - 12:30, 93/E09: Donnerstag, 20.04.2023 10:00 - 12:00 Prof. Dr. Markus Chimani
Oberseminar Verteilte Systeme Termine am Mittwoch, 15.04.2020, Mittwoch, 22.04.2020, Donnerstag, 07.05.2020 16:00 - 17:00, Dienstag, 19.05.2020 15:00 - 16:00, Dienstag, 26.05.2020 16:00 - 17:00, Donnerstag, 25.06.2020 15:00 - 16:00, Mittwoch, 01.07.2020 16:00 - 17:00, Mittwoch, 22.07.2020, Dienstag, 18.08.2020 15:00 - 16:00, Dienstag, 18.08.2020 16:00 - 17:00, Freitag, 18.09.2020 14:00 - 16:00, Montag, 05.10.2020, Mittwoch, 04.11.2020, Freitag, 20.11.2020, Dienstag, 01.12.2020, Freitag, 11.12.2020 16:00 - 17:00, Donnerstag, 07.01.2021 15:00 - 16:00, Dienstag, 19.01.2021 16:00 - 17:00, Montag, 22.02.2021, Mittwoch, 10.03.2021 16:00 - 18:00, Freitag, 19.03.2021 15:00 - 16:00, Mittwoch, 24.03.2021 16:00 - 17:00, Mittwoch, 28.04.2021 16:00 - 18:00, Montag, 17.05.2021 15:00 - 16:00, Mittwoch, 02.06.2021, Dienstag, 08.06.2021 16:00 - 17:00, Dienstag, 22.06.2021 17:00 - 18:00, Freitag, 25.06.2021 16:00 - 17:00, Mittwoch, 07.07.2021 17:00 - 18:00, Montag, 26.07.2021 16:00 - 17:00, Freitag, 20.08.2021 16:00 - 18:00, Montag, 25.10.2021 15:00 - 16:00, Donnerstag, 18.11.2021 17:00 - 18:00, Montag, 20.12.2021 15:00 - 16:00, Dienstag, 18.01.2022 17:00 - 18:15, Montag, 28.03.2022 16:00 - 17:00, Dienstag, 24.05.2022 12:00 - 13:00, Donnerstag, 16.06.2022 14:00 - 16:00, Freitag, 17.06.2022 10:00 - 11:00, Mittwoch, 13.07.2022 17:00 - 18:00, Dienstag, 16.08.2022 16:00 - 18:00, Freitag, 19.08.2022 14:00 - 16:00, Donnerstag, 15.09.2022 11:00 - 13:00, Donnerstag, 13.10.2022 11:00 - 12:00, Donnerstag, 03.11.2022 14:30 - 15:00, Donnerstag, 17.11.2022 14:00 - 15:00, Dienstag, 06.12.2022 11:00 - 12:00, Mittwoch, 18.01.2023 17:00 - 18:00, Mittwoch, 08.02.2023 16:00 - 17:00, Dienstag, 28.02.2023 17:00 - 18:30, Donnerstag, 09.03.2023, Donnerstag, 13.04.2023 16:00 - 17:00, Mittwoch, 26.04.2023 16:30 - 17:30, Mittwoch, 24.05.2023 16:00 - 18:00, Freitag, 09.06.2023 09:00 - 10:00, Montag, 03.07.2023 16:00 - 18:00, Freitag, 18.08.2023 15:00 - 17:00, Mittwoch, 30.08.2023, Montag, 25.09.2023 16:00 - 17:00, Donnerstag, 19.10.2023 17:00 - 18:30, Montag, 06.11.2023 16:00 - 18:00, Montag, 27.11.2023 15:00 - 17:00, Freitag, 01.12.2023 14:00 - 16:00, Ort: (93/E06), (73/E24), (73/E24 / hybrid) (StudIP --> Meeting-Tab): Mittwoch, 15.04.2020, Dienstag, 26.05.2020, Mittwoch, 01.07.2020 16:00 - 17:00, Mittwoch, 22.07.2020 15:00 - 16:00, Dienstag, 18.08.2020, Montag, 05.10.2020, Mittwoch, 04.11.2020, Freitag, 20.11.2020, Dienstag, 01.12.2020 16:00 - 17:00, Donnerstag, 07.01.2021 15:00 - 16:00, Dienstag, 19.01.2021 16:00 - 17:00, Montag, 22.02.2021, Mittwoch, 10.03.2021 16:00 - 18:00, Mittwoch, 24.03.2021 16:00 - 17:00, Mittwoch, 28.04.2021 16:00 - 18:00, Mittwoch, 02.06.2021, Dienstag, 08.06.2021 16:00 - 17:00, Dienstag, 22.06.2021 17:00 - 18:00, Freitag, 25.06.2021 16:00 - 17:00, Mittwoch, 07.07.2021 17:00 - 18:00, Montag, 26.07.2021 16:00 - 17:00, Freitag, 20.08.2021 16:00 - 18:00, Montag, 25.10.2021 15:00 - 16:00, Donnerstag, 18.11.2021 17:00 - 18:00, Montag, 20.12.2021 15:00 - 16:00, Dienstag, 18.01.2022 17:00 - 18:15, Montag, 28.03.2022 16:00 - 17:00, Dienstag, 24.05.2022 12:00 - 13:00, Freitag, 17.06.2022 10:00 - 11:00, Mittwoch, 13.07.2022 17:00 - 18:00, (https://webconf03.uni-osnabrueck.de/b/ins-gur-pc2 Access Code 457763): Mittwoch, 22.04.2020 16:00 - 17:00, (https://webconf03.uni-osnabrueck.de/b/ins-gur-pc2 Access Code 457763): Donnerstag, 07.05.2020 16:00 - 17:00, Dienstag, 19.05.2020 15:00 - 16:00, (https://webconf03.uni-osnabrueck.de/b/ins-gur-pc2 Access Code 457763 ): Donnerstag, 25.06.2020 15:00 - 16:00, (https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/nil-tk6-oi1 Access Code: 701377): Dienstag, 18.08.2020 15:00 - 16:00, (https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/nil-ox6-na4 Access Code: 696575): Freitag, 18.09.2020 14:00 - 16:00, (https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/nil-tk6-oi1 Access Code 701377): Freitag, 11.12.2020 16:00 - 17:00, (https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/nil-tk6-oi1,Access Code: 701377): Freitag, 19.03.2021 15:00 - 16:00, (https://webconf.uni-osnabrueck.de/b/ber-w1m-dvu-ufi PW: 964571): Montag, 17.05.2021 15:00 - 16:00, 66/E01: Donnerstag, 16.06.2022 14:00 - 16:00, 93/E33: Dienstag, 16.08.2022 16:00 - 18:00, Donnerstag, 15.09.2022 11:00 - 13:00, (93/E06): Freitag, 19.08.2022 14:00 - 16:00, (73/E24): Donnerstag, 13.10.2022 11:00 - 12:00, Donnerstag, 03.11.2022 14:30 - 15:00, Donnerstag, 17.11.2022 14:00 - 15:00, Dienstag, 06.12.2022 11:00 - 12:00, Mittwoch, 18.01.2023 17:00 - 18:00, Mittwoch, 08.02.2023 16:00 - 17:00, Dienstag, 28.02.2023 17:00 - 18:30, Donnerstag, 09.03.2023, Donnerstag, 13.04.2023 16:00 - 17:00, Mittwoch, 26.04.2023 16:30 - 17:30, Mittwoch, 24.05.2023 16:00 - 18:00, Freitag, 09.06.2023 09:00 - 10:00, Montag, 03.07.2023 16:00 - 18:00, Freitag, 18.08.2023 15:00 - 17:00, Mittwoch, 30.08.2023, Montag, 25.09.2023 16:00 - 17:00, Donnerstag, 19.10.2023 17:00 - 18:30, Montag, 06.11.2023 16:00 - 18:00, Montag, 27.11.2023 15:00 - 17:00, (73/E24 / hybrid): Freitag, 01.12.2023 14:00 - 16:00 Prof. Dr. rer. nat. Nils Aschenbruck
Oberseminar Wissensbasierte Systeme Mi. 09:00 - 10:00 (wöchentlich) - Zu den stattfindenden Terminen wird jeweils per Email eingeladen! k.A. nicht angegeben Prof. Dr. Joachim Hertzberg
Felix Igelbrink, M. Sc.
Alexander Mock, M. Sc.
Prof. Dr. Thomas Wiemann
Dr. rer. nat. Juan Carlos Saborio Morales, M. Sc.
Johannes Brust, M. Sc.
Lena Herrmann, M. Sc.